Przejdź do treści

Plan dnia – przedszkole

Plan dnia: 

06:30 – 07:30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawa ruchowa. 

07:30 – 08:30 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa. 

08:30 – 08:45  Ćwiczenia poranne  zajęcia dodatkowe (j. angielski, religia według planu). 

08:45 – 09:00 – Przygotowanie do śniadania. 

09:00 – 09:30  Śniadanie. 

09:30 – 10:30 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.  

10:30 – 11:30 – Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe. 

11:30 – 12:15 – Zabawy dydaktyczne. 

12:15 – 12:30 – Przygotowanie do obiadu. 

12:30 – 13:00 – Obiad. 

13:00 – 13:30  Ćwiczenia relaksacyjne. 

13:30 – 14:45  Leżakowanie. 

14:45 – 15:00 – Przygotowanie do podwieczorku. 

15:00 – 15:15 – Podwieczorek. 

15:15 – 16:30  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.