Przejdź do treści

Pisanki wielkanocne

1. Obejrzenie filmu na You Tube na temat technik wykonania pisanek, kraszanek.
2. Wspólne wykonanie wybraną techniką pisanki – kraszanki.
3. Czytanie całościowe wyrazów: pisanka, baranek – 5l.