Przejdź do treści

Pierwsze lata po wyzwoleniu

Gmina Opatów została oswobodzona przez wojska radzieckie 19 stycznia 1945r. Szkoła po wojnie świeciła pustkami. Brak było w klasach ławek, stołów i innych sprzętów. Szkolnictwo na terenie gminy organizował prof. Henryk Falkowski. Nauka w szkole w Opatowie rozpoczęła się 15 lutego 1945r. W szkole podjęli pracę prof. Henryk Falkowski, nauczycielka Posłuszna i Helena Turowska. Nauka odbywała się w trzech kompletach. Do szkoły uczęszczało 190 dzieci. W marcu 1945r. powrócił z wygnania przedwojenny kierownik Stanisław Stasiak. W dniu 3 kwietnia 1945r. zorganizowano Szkołę Dorosłych, do której uczęszczało 135 osób z całej Gminy Opatów.

pierwsze_lata_po_wyzwoleniu