Przejdź do treści

Okulary dla Afryki

W grudniu Samorząd Uczniowski przeprowadził w szkole akcję zbiórki okularów dla dzieci z Afryki. Akcja nosiła nazwę „ Okulary dla Afryki” i mała na celu poprawę jakości życia dzieci z Afryki. Uczniowie zebrali ponad 30 par okularów które wysłali na adres Fundacji „ Dzieci Afryki” która przekaże je potrzebującym.