Przejdź do treści

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W OPATOWIE

Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 proszę o bieżące sprawdzanie informacji i komunikatów zamieszczanych na stronie szkoły, szkolnym Facebooku oraz przesłanych przez e-dziennik.

Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowie

/-/ Maria Haziak