Przejdź do treści

OGŁOSZENIE dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół w Opatowie

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowie informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie wraz z oddziałem przedszkolnym 6-latków rozpocznie się mszą św. o godz. 9:00 w Kościele Parafialnym
pw. św. Floriana w Opatowie dla wszystkich uczniów chcących w niej uczestniczyć.
Przypominam, że w kościele obowiązują wszystkich maseczki. Siadamy w wyznaczonych miejscach
i przed wejściem do kościoła obowiązuje dezynfekcja rąk.

Po mszy św. około godz. 9.30 odbędzie się spotkanie dyrektora i nauczycieli z uczniami
na dziedzińcu szkolnym.  Po w/w spotkaniu odbędzie się jeszcze spotkanie uczniów z wychowawcami klas.  W razie deszczu spotkanie z dyrektorem odbędzie się na sali gimnastycznej.

Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie z wychowawcą. Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS
do szkoły mogą przyjść uczniowie, którzy nie mają objawów chorobowych. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego obowiązuje zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. Podczas wejścia do szkoły uczniowie i nauczyciele zasłaniają usta i nos maseczką.

           Rozpoczęcie w Publicznym Przedszkole Samorządowym w Opatowie odbędzie się  1 września 2021 r. o godz. 8:00 (spotkanie z dyrektorem). O godz. 8:30 rozpoczynają się zajęcia z wychowawcami według planu pracy przedszkola.              

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola i oddziału przedszkolnego
6-latków będą przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową przedszkola oraz e-dziennik.

           W dniu rozpoczęcia roku szkolnego pracuje świetlica szkolna od godz. 7.30 do 9.00
oraz po zakończeniu roku szkolnego do godz. 16.30. Uczniowie kl. I-III i 6-latki z oddziału przedszkolnego zapisane na świetlicę mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.

Z poważaniem
/-/ Maria Haziak
Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowie