Przejdź do treści

„Nie marnuj żywności, segreguj śmieci”

29.01.2018 r.- 02.02.2018 r.  w Szkole Podstawowej w Opatowie Samorząd Uczniowski przeprowadził tydzień kampanii pt. „Nie marnuj żywności, segreguj śmieci”. Cały tydzień uczniowie  mieli zajęcia na lekcjach: przyrody, języka angielskiego, świetlicy środowiskowej oraz wychowawczych dotyczące szanowania żywności i segregowania śmieci. W akcję włączył się również Eucharystyczny Ruch Młodych, który wykonał plakaty o punktach gdzie można oddawać jedzenie. Podczas kampanii odbyły się pogadanki i prelekcje. Uczniowie obejrzeli filmiki o głodzie w Afryce i wyrzucaniu jedzenia. Wychowawcy wraz z uczniami wykonali plakaty. W środę każdy w ramach protestu przeciwko marnowaniu żywności ubrał coś zielonego. W piątek zaproszeni goście z Zakładu Zagospodarowania Odpadów- Olszowa przeprowadzili wspaniałe warsztaty dotyczące segregacji śmieci. Powiedzieli jak ważny jest recycling dla naszego środowiska. Przywieźli ze sobą wiele pomocy, którymi zachęcili dzieci i młodzież do wspólnej zabawy. Dzieci zgniatały butelki oraz segregowały śmieci na specjalnie przygotowanych planszach. Dowiedziały się jaki jest czas rozkładu poszczególnych materiałów i produktów. Poznały też maskotkę- sowę, która pomogła im segregować. Warsztaty przyniosły wiele pozytywnych rezultatów oraz sprawiły wszystkim wiele radości. Kampania przeprowadzona została by uświadomić uczniom na czym polega trudna sytuacja żywieniowa na świecie. Rocznie z głodu umiera od 13 do 18mln ludzi. W ciągu jednego dnia około 75 tysięcy, w ciągu jednej minuty około 35 osób. Obecnie 826 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia.  W Polsce co roku marnuje się około 9 mln ton żywności. Chcieliśmy uświadomić dzieciom aby nie marnowały jedzenia, dzieląc się posiłkiem, dokarmiając zwierzęta oraz kupując racjonalnie. W całej szkole przez całą kampanię wisiały plakaty przedstawiające głód na świecie oraz marnowanie żywności oraz jak wskazówki dotyczące segregowania odpadów.