Przejdź do treści

Nauczyciele

Maria Haziak – dyrektor zespołu
– wychowanie przedszkolne
Paulina Tucholska
– wicedyrektor zespołu
– pedagog szkolny
– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
– doradztwo zawodowe
Ewa Gudra – edukacja wczesnoszkolna
– plastyka
– godzina do dyspozycji dyrektora
– kółko rozwijające zdolności i zainteresowania
– świetlica
Barbara Olek – edukacja wczesnoszkolna
– zajęcia wychowania fizycznego
– godzina do dyspozycji dyrektora
– kółko rozwijające zdolności i zainteresowania
– świetlica
Iwona Balon – edukacja wczesnoszkolna
– zajęcia wychowania fizycznego
– godzina do dyspozycji dyrektora szkoły
– kółko rozwijające zdolności i zainteresowania
Przemysław Durlej – muzyka
– zajęcia wychowanie fizycznego
– wychowanie fizyczne
Lidia Jabłońska
– przyroda
– biologia
– chemia
– technika
– zajęcia wychowawcze
– godziny do dyspozycji dyrektora
Joanna Pietras – j. polski
– protokolant
ks. Józef Wachowiak
– religia
Agata Rybak
– religia
– wychowanie fizyczne
– godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
Aleksandra Musiała
– biblioteka
– świetlica
– wychowanie do życia w rodzinie
– wiedza o społeczeństwie
– zajęcia z wychowawcą
– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Tomasz Gąszczak
– edukacja informatyczna
– informatyka
– fizyka
– edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Lepka
– język niemiecki
– geografia
– zajęcia wychowawcze
Iwona Stryjak
– matematyka
– zajęcia wychowawcze
– godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
Danuta Nawrocka
– historia
Elwira Wielgosz – język angielski
– zajęcia z wychowawcą
– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Magdalena Kalinowska
– język angielski
– godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
– świetlica
Iwona Kempa – zajęcia rewalidacyjne
– nauczyciel wspomagający
Iwona Ostroga
– edukacja wczesnoszkolna
– zajęcia wychowania fizycznego
– godzina do dyspozycji dyrektora
– świetlica
Alicja Madalińska – wychowanie przedszkolne
Zdzisława Kołek – wychowanie przedszkolne
– logopedia
Renata Poślednik – wychowanie przedszkolne
Alicja Skąpska
– wychowanie przedszkolne