Nauczyciele

Maria Haziak Przewodnicząca rady pedagogicznej, nauczyciel:
– matematyka kl. III,
– przedszkole
Ewa Gudra nauczyciel:
– nauczania zintegrowanego kl. II
– plastyki kl. IV-VI
– kółko plastyczne
– zespół wyrównawczy kl. II
– nauczania przedszkolnego
Barbara Olek nauczyciel:
– nauczania zintegrowanego kl. III
– gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. I-III
– zespół wyrównawnczy kl. III
Iwona Balon nauczyciel:
– nauczania zintegrowanego kl. I
– nauczania przedszkolnego
– zajęcia świetlicowe
Przemysław Durlej nauczyciel:
– wychowania fizycznego kl. IV-VI
– muzyki kl. IV-VI
– kółka muzycznego
– godziny wychowawczej kl. IV
Joanna Pietras nauczyciel:
– języka polskiego kl. IV-VI
– historii kl. IV-VI
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych kl. IV-VI
protokolant
Grzegorz Tubek nauczyciel:
– matematyki kl. IV-VI
– techniki kl. IV-VI
– informatyki kl. IV-VI
– kółka matematycznego
– kółka informatycznego
Barbara Woźnica nauczyciel:
– religii kl. I-VI
– religii oddział „O”
– religii w przedszkolu
– rewalidacji
– zajęć Eucharystycznego Ruchu Młodych
Elżbieta Nowak nauczyciel:
– matematyki kl. VI
– przyrody kl. IV-VI
– kółko przyrodnicze
– kółko matematyczne
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych kl. IV-VI
Elwira Wielgosz nauczyciel:
– języka angielskiego kl. I-VI
– oddziału „O”
– kółko języka angielskiego
Anna Bajor nauczyciel ścieżki Przygotowanie do życia w rodzinie kl. V-VI
Aleksandra Musiała biblioteka
Alicja Madalińska – przedszkole
– oddział „O”
Zdzisława Kołek – przedszkole
Renata Poślednik – przedszkole