Przejdź do treści

NASZ PATRON

Nasz Patron

W dniu 12 grudnia br Pani Dyrektor odczytała na apelu uzasadnienie dlaczego Kardynał Stefan Wyszyński ma być patronem naszej szkoły – fragment uzasadnienia: „ Prymas Tysiąclecia to nie tylko postać historyczna, ale także wzór do naśladowania, przykład pięknego życia wielkiego Polaka, godnego człowieka. Model wychowania nakreślony przez Prymasa Tysiąclecia jest wciąż aktualny i godny polecenia wszystkim odpowiedzialnym za wychowani dzieci”. Po odczytaniu słów Pani Dyrektor przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Malwina Kosińska uroczyście umieściła zdjęcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w przygotowanym wcześniej miejscu. Od tej chwili to miejsce będzie naszym „ okienkiem z Patronem”, które każdego dnia będzie nas zachęcało do Jego naśladowania i czynienia wielkich rzeczy. Kolejnym wydarzeniem wokół Patrona będzie wybór Samarytanina Roku.  Uczniowie na lekcjach religii i godzin z wychowawcą mają przybliżane treści związane z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, aby w dniu kiedy nasza szkoła będzie miała nadanie imienia, każdy z nas będzie wiedział, że taki Prymas jest raz na tysiąc lat.

/-/ Agata Rybak