Przejdź do treści

KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI

W roku szkolnym 2017/2018 sześciolatki w Szkole Podstawowej w Opatowie wraz z nauczycielką języka angielskiego  realizowali autorski program e-twinning  „Teddy the International Gardener”. W ramach projektu uczniowie wraz z zaprzyjaźnionymi szkołami z Turcji, Anglii, Hiszpanii, Malty, Włoch, Bułgarii oraz Polski, przekazywali sobie drogą pocztową misia. Miś podróżował w paczce razem z nasionami oraz pamiątkami z poszczególnych krajów. Każdy kraj miał również za zadanie stworzenie międzynarodowego ogrodu z nasion otrzymanych od przyjaciół. Ponadto, uczniowie uczyli się piosenek i wierszy po angielsku. Dzięki narzędziom e-twinning wymieniali się doświadczeniami, stworzyli film oraz przeprowadzili video-konferencję z przyjaciółmi z Turcji. Projekt odniósł ogromny sukces gdyż 25.07.2018 r. otrzymał Krajową Odznakę Jakości. Odznakę tę otrzymali również partnerzy z Turcji i Anglii. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.