Przejdź do treści

Konkurs plastyczny „Polska oczami przedszkolaka”

W przedszkolu został przeprowadzony konkurs plastyczny, w którym uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Celem konkursu było uwrażliwienie na wartości patriotyczne, poszanowanie symboli narodowych, rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz umacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami. Konkurs został rozstrzygnięty 8 listopada, Pani Dyrektor wręczyła dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe, które ufundowała Rada Rodziców.