Przejdź do treści

Katecheza

Drodzy Rodzice!!! W ramach dzisiejszej katechezy zachęcam do odtworzenia programu „ Ziarno”. Tematyka tego spotkania przybliża Matkę Bożą. Obecny miesiąc jest Jej poświęcony, szczególnie w nabożeństwach majowych. Życzę dobrego czasu z katechezą o Maryi.

Wasza katechetka /-/ Agata Rybak

https://www.youtube.com/watch?v=xXSIsEbuQEI