Przejdź do treści

Kampania społeczna „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Kampania społeczna „By powstał dom trzeba wiele troski.
Nie pozwól mu się rozsypać”

W dniu 18.12.2020 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej pod hasłem By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

W ramach Kampanii odtworzyliśmy między innymi krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

/-/ Paulina Tucholska