Przejdź do treści

K O M U N I K A T

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, uprzejmie informujemy o zmianach jakie obowiązują od 12 marca 2020r. w jednostkach podległych Gminie Łęka Opatowska.

Od 12 marca (czwartek) szkoły i przedszkola nie będą prowadziły zajęć dydaktycznych. W dniach 12 i 13 marca szkoły i przedszkola mogą jeszcze zorganizować zajęcia opiekuńcze. Jest to zależne od decyzji dyrektora danej placówki.

Od 16 marca nastąpi całkowite zamknięcie żłobków.

Również od 12 marca swoją działalność na terenie Gminy Łęka Opatowska zawieszają: Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie oraz jej Filie w Siemianicach i Łęce Opatowskiej, wszystkie obiekty sportowe: Sala Sportowa w Opatowie i Łęce Opatowskiej, Boisko „ORLIK” w Siemianicach oraz boisko wielofunkcyjne w Opatowie.

Apelujemy, aby działające na terenie Gminy Łęka Opatowska organizacje i stowarzyszenia nie organizowały żadnych spotkań, zgromadzeń, imprez zarówno kulturalnych jak i sportowych.

Urząd Gminy Łęka Opatowska oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą otwarte, jednak prosimy aby do Urzędu i GOPS przychodziły tylko te osoby, które w inny sposób nie mogą załatwić swoich spraw. Przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 62 78 14 520 (Urząd Gminy) lub 62 78 14 537 (GOPS), aby upewnić się czy Twoja osobista wizyta jest konieczna.

Zachęcamy do korzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty, w szczególności:

– składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez platformę E-PUAP,

– pytania, wątpliwości, informacje na bieżąco można kierować do pracowników drogą mailową na adres: sekretariat@leka-opatowska.pl lub telefonicznie pod numer 62 78 14 520.

– do dokonywania płatności elektronicznych, zamiast wizyt w banku.

Numery telefonów do poszczególnych referatów i pracowników znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęka Opatowska.

Zapewniam, żaden mail, żaden telefon nie pozostaną bez odpowiedzi. WSZYSTKIE SPRAWY BĘDĄ ZAŁATWIONE W TERMINIE.

Wójt Gminy Łęka Opatowska

/-/ Adam Kopis