Skip to content

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PT. ,,PALUSZKI W RUCH’’

Innowacja pedagogiczna pt. ,,Paluszki w ruch’’ obejmowała cykl zajęć edukacyjnych zaplanowanych od października 2020r. do maja 2021r.. Zajęcia realizowane były według ustalonego harmonogramu – w każdy czwartek. Innowacja była realizowana w czasie pobytu dzieci w przedszkolu i trwały 30 min.. Treści zajęcia były dostosowane do wieku grupy i ich możliwości. Program pt. „Paluszki w ruch” miały na celu rozwijanie motoryki małej i dużej u dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych środków plastycznych i elementów metod terapeutycznych. Podstawą tych zajęć było wykorzystanie elementów terapii ręki.

Ewaluacja – wnioski.

Podejmowane działania pozwoliły na osiągnięcie założonych celów. Przeprowadzona ewaluacja, oparta na ankietach dla rodziców oraz arkuszu obserwacji innowacja pedagogiczna pt. ,,Paluszki w ruch’’ wykazała, że:

Dzieci:

– rozwinęły sprawność swoich rąk i palców,

– są bardziej kreatywne,

– znają ciekawe techniki plastyczne,

– usprawniły mięśnie palców, pracę nadgarstka i współpracę palców dłoni,

– rozwinęły zmysł dotyku,

– usprawniły orientacje w schemacie swojego ciała i orientację przestrzenną,

– rozwinęły koncentracje uwagi,

– aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

Rodzice:

– wzbogacili wiedzę na temat motoryki małej i dużej:

– wiedzą, co oznacza termin motoryka mała i duża,

– potrafią określić istotę rozwijania motoryki małej i dużej u dzieci,

– chętnie współpracowali z nauczycielem realizującym innowacje,

– dzielili się spostrzeżeniami, wnioskami i wątpliwościami na temat rozwijania motoryki małej i dużej u swoich dzieci.

Nauczyciele :

– pogłębili,  poszerzyli i systematyzowali wiedzę w obrębie tematów wynikających z realizacji innowacji.