Przejdź do treści

I GROW MYSELF

Dzieci w Szkole Podstawowej w Opatowie od kilku miesięcy biorą udział w projekcie z języka angielskiego  e-twinning  pt.” I grow myself”. Uczniowie z  przedszkola w Opatowie wraz z dziećmi z innych krajów sadzą roślinki i obserwują jak rosną. Projekt ma na celu uświadomienie dzieciom jak ważna jest nauka języków obcych.