Przejdź do treści

FINAŁ FERII ZIMOWYCH

Od poniedziałku 30 stycznia do piątku 3 lutego świetlica środowiskowa w Opatowie zorganizowała dla dzieci zajęcia opiekuńczo wychowawcze. W pierwszym dniu dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych i sportowych na dużej Sali, a także własnoręcznie przygotowały dla siebie i kolegów pyszne, kolorowe kanapki. Drugiego dnia odbył się turniej warcabowy z podziałem na grupy wiekowe z przerwą na słodki poczęstunek. Trzeciego dnia, dzieci zaangażowały się całkowicie w zajęcia kulinarne. Przeważały zdrowe przekąski, surówki i sałatki. W czwartek 2 lutego odbyła się wyprawa do Kalisza, a w programie kino i park wodny. W ostatnim dniu powtórzone zostały zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy świetlicowe. Całość zorganizowanych ferii podsumowano specjalnym apelem, gdzie wręczono zwycięzcom turnieju medale, dyplomy, a także zestaw nagród rzeczowych. Pozostali uczestnicy konkursów i zajęć plastycznych również otrzymali upominki w postaci gadżetów szkolnych i słodyczy. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Łęka Opatowska oraz z funduszy budżetu Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.