Przejdź do treści

Dziwna chatka

1.Wykonywaniie ilustracji do wiersza D. Gellner pt. „Śmieszny zamek”

-wypowiedzi dzieci na temat: Jak wygląda zamek? Dzieci podają propozycje wyglądu zamku. Określają, kto mieszkał w takim zamku?

2.Słuchanie wiersza D. Gellner pt. Śmieszny zamek:

W ciemnym kącie pełnym kurzu,

śmieszny zamek jest na wzgórzu.

Wszyscy, którzy w nim mieszkali,

dawno gdzieś pouciekali.

Więc na starej wisi bramie

ogłoszenie w złotej ramie:

ZATRUDNIMY:

1. Tłum rycerzy

2. Smoka, który zęby szczerzy

3. Pazia

4. Króla

Rozmowa na temat wiersza : Gdzie był zamek? Czy ktoś w nim mieszkał? Jak mógł wyglądać taki opuszczony śmieszny zamek? Co znajdowało się na bramie? Kogo chciano zatrudnić?

3. Malowanie śmiesznego, opuszczonego zamku. (5l.)