Skip to content

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

20 kwietnia br. odbyła się drużynowa akcja „ Czyścimy nasze lasy ze śmieci”. Nasz udział był odpowiedzią na propozycję Leśnego Zakładu Doświadczalnego z Siemianic. Projekt ten prowadzony jest już od wielu lat przez leśników i cieszy się coraz większym powodzeniem. Harcerze otrzymali wyznaczony teren do posprzątania swój początek miał na Białym Ługu a koniec przy leśniczówce w Dobrymgościu. Nasza akcja odbyła się w przededniach obchodów dnia ziemi, który przydał na 22 kwietnia. Tegoroczne hasło brzmiało: „ Przywróć naszą ziemię”. Do zadania stawiło się 15 harcerzy. Każdy dzielnie radził sobie z porządkowaniem terenu leśnego, oraz transportem worków z śmieciami.

Dzięki tej akcji mogliśmy wypełniliśmy VI Prawo Harcerskie:

„ Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać”.

Powrót do Opatowa był dla nasz wszystkich bardzo dobrym czasem, oprócz aktywności ruchowej na rowerach mogliśmy odpocząć w ciszy leśnej i korzystać z piękna otaczającej nas przyrody. Dziękuję za aktywny udział i życzę, wrażliwości na otaczającą nasz przyrodę.

Druhenki biorące udział: Maja Jędrysiak, Julia Stempin, Gabriela Gąska, Julia Nawrot, Oliwia Bzderek, Michalina Żłobińska, Weronika Kisiel, Milena Ignasiak

Druhowie: Bartosz Grzesiak, Szymon Grzesiak, Krzysztof Stryjak, Radosław Haziak, Hubert Skąpski, Mikołaj Bęben, Tymoteusz Olender

druhna Agata