Przejdź do treści

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

Dzień Edukacji Narodowej.

14 października  uroczyście obchodziliśmy  Dzień Edukacji Narodowej.

Święto to, jest nie tylko  świętem dla  grona pedagogicznego, ale także dla  uczniów, dla pracowników szkół, placówek oświatowych i szkół wyższych. Jest to także okazja  aby nauczycielom oraz wszystkim pozostałym pracownikom szkoły, podziękować za  trud i poświęcenie, codziennie wkładane  w wychowanie i nauczanie uczniów wszystkich rodzajów szkół. Uroczystość w naszej szkole, przygotowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz ze swoim opiekunem p. Aleksandrą Musiała.                         W scenariuszu pod tytułem „Wyjątkowemu nauczycielowi”, znalazły się słowa recytacji, życzenia  oraz piosenki, dedykowane nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w szkole. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowali  uczniowie klas II i III.

Słowa podziękowania i uznania  występującym uczniom  oraz nauczycielom , którzy współpracowali przy przygotowaniu uroczystości  złożyła dyrektor szkoły Maria Haziak.