Przejdź do treści

Dzieje szkoły II wojna światowa

10 listopada 1939r. został zaaresztowany przez żandarmerię niemiecką kierownik szkoły Stanisław Stasiak i osadzony w więzieniu w Kępnie. Niemcy niektórym nauczycielom pozwolili uczyć dzieci polskie, ale wyłącznie na krótki czas i wyłącznie w języku nienieckim. Później niektórzy zostali zatrudnieni w Urzędzie Gminnym jako urzędnicy. Marian Bzdęga i Edmund Pielin dostali się do niewoli niemieckiej i wojnę przeżyli w obozie oficerskim dla jeńców.

W budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Opatowie mieścił się Zarząd Gminny(Amthkomisariat). Oprócz tego dwie salki szkolne były przeznaczone na szkołę niemiecką, do której uczęszczały dzieci niemieckie. Dzieci polskie przez cały czas okupacji były pozbawione nauki. Bardziej uświadomieni rodzice uczyli dzieci w domu.

zdjecie_z_1945r