Przejdź do treści

Dokumenty

Dokumenty szkoły:

 1. Statut Zespołu Szkół
 2. Statut Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie
 3. Statut Publicznego Przedszkola Samorządowego w Opatowie
 4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Opatowie
 5. Polityka e-bezpieczeństwa
 6. Procedura organizacji opieki w szkole w czasie pandemii COVID
 7. Procedura organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii COVID
 8. Raport dostępności Szkoła Podstawowa
 9. Raport dostępności Zespół Szkół

Organizacja roku szkolnego 2022/2023:

 1. Kalendarz Roku Szkolnego
 2. Uroczystości szkolne
 3. Plan pracy świetlicy szkolnej
 4. Przydział przedmiotów
 5. Przydział wychowawstw
 6. Przydział czynności dodatkowych
 7. Plan konsultacji
 8. Regulamin udostępniania podręczników
 9. Kryteria śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 10. Kryteria oceniania kl. IV-VIII