Skip to content

Dokumenty

Dokumenty szkoły:

 1. Statut Zespołu Szkół
 2. Statut Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie
 3. Statut Publicznego Przedszkola Samorządowego w Opatowie
 4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Opatowie
 5. Polityka e-bezpieczeństwa
 6. Procedura organizacji opieki w szkole w czasie pandemii COVID
 7. Procedura organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii COVID
 8. Raport dostępności Szkoła Podstawowa
 9. Raport dostępności Zespół Szkół

Organizacja roku szkolnego:

 1. Kalendarz Roku Szkolnego
 2. Uroczystości szkolne
 3. Plan pracy świetlicy szkolnej
 4. Regulamin udostępniania podręczników
 5. Kryteria śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 6. Kryteria oceniania kl. IV-VIII
 7. Przydział czynności pozalekcyjnych

Wymagania edukacyjne:

język polski (kl. IV-VI)

język polski (kl. VII)

religia (kl.VII)

język niemiecki

historia

język angielski (kl. IV-VIII)

fizyka

matematyka

chemia

biologia (kl. VII)

biologia (kl.V)

biologia (kl.VIII)

przyroda

geografia

informatyka i zajęcia komputerowe