Przejdź do treści

DODATKOWE DNI WOLNE

Dzień 10 XI 2017r. będzie dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (brak prądu i ogrzewania w szkolne). Dzieci kl.0-III, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki prosi się o zgłoszenie pod numerami telefonu 627814544 i 728450458 lub u wychowawcy klasy. Zajęcia dla tych dzieci odbędą się w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Opatowie w godz. od 6.30-16.30.

/-/ Maria Haziak
Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowie