Przejdź do treści

DMB w Grabowie

W dniach 24-26 lutego br. nasza drużyna uczestniczyła w hufcowym biwaku harcerskim z okazji naszego święta: Dnia Myśli Braterskiej. Wydarzenie to przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów ponieważ świętowaliśmy wspólnie w gronie prawie 200 harcerzy. Całość rozpoczęliśmy od świecowiska, które wprowadziło uczestników w fabułę biwaku, czyli podróż w czasie do początków harcerstwa na terenie Rzeczypospolitej. Do wspólnego kręgu zasiadło dwoje harcerzy z początku XX w. (okres kształtowania się harcerstwa na ziemiach polskich), a pod koniec dołączył również sam harcmistrz naukowiec, któremu udało się ponownie uruchomić wehikuł czasu.

Dzięki temu zamieszaniu w czasoprzestrzeni, harcerze mieli okazję drugiego dnia biwaku, przenieść się do dwudziestowiecznego Lwowa. Tym sposobem Grabów na jeden dzień zamienił się w historyczne miasto, a na ulicach można było spotkać postaci takie jak handlarki na przedwojennym bazarku czy literatów lwowskich, pogaworzyć ze szwaczkami przy reperowaniu mundurów harcerskich, a nawet wsiąść do pociągu z kolejarzem i zapozować do zdjęcia paryskiemu fotografowi. Już od rana po mieście zaczęły krążyć patrole harcerskie, aby jak najszybciej naprawić bieg czasu, by Andrzej Małkowski zgodnie z prawdą historyczną wydał rozkaz i powołał pierwsze drużyny harcerskie.

Po całodniowych zmaganiach przyszła pora na coroczną Galę Dnia Myśli Braterskiej i ogłoszenie wyników Harcerskiego Plebiscytu Hufca ZHP Kępno, organizowanego przez Komendę Hufca. Cała sala rozbrzmiewała oklaskami i okrzykami radości.

W niedzielę nadszedł czas podsumowań i rozjazdów. Zostały wyłonione i nagrodzone patrole, które najlepiej poradziły sobie na grze miejskiej uliczkami dwudziestowiecznego Lwowa nasz patrol zajął II miejsce na 17 patroli, które uczestniczyły w grze.