Przejdź do treści

Bezpieczne zabawy na podwórku

Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej pt. Nie wolno!
Nawet małe dziecko dobrze o tym wie,
kto to jest znajomy, a kto obcym jest.
Ze znajomym można bawić się, rozmawiać,
ale gdy ktoś obcy, to trzeba uważać!
Nie wolno zaufać, nawet gdy ktoś mówi,
że zna mamę, tatę i bardzo nas lubi.
Nie wolno przyjmować słodyczy, podarków
lub iść z nieznajomym na spacer do parku.

2.Krótka rozmowa na temat wiersza.
-czy powinniśmy rozmawiać z nieznajomymi?
-czy odchodzimy z nieznajomymi z podwórka, jeżeli kusi nas, obiecując zabawkę albo
pobawienie się z pieskiem?
-co robimy, gdy spotkamy taką osobę?
-dlaczego nie powinniśmy odchodzić z nieznajomymi, nie rozmawiać z nimi?
3. Karty pracy cz. 4, s. 67-69. Ćwiczenia w książce, s. 93 (5l.)
4. Karta pracy cz.2 s.54,55, książka s.60,61 (4l.)