Skip to content

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

Betlejemskie Światło Pokoju

Po raz trzydziesty zagościło w naszej Ojczyźnie. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W tym roku po raz pierwszy nasza drużyna nie uczestniczyła w uroczystym przekazaniu BŚP w Częstochowie z racji panującej pandemii. Odebrał je tylko komendant hufca i w wyznaczonych godzinach każdy drużynowy przenosił do swojego środowiska. Nasza drużyna pielęgnując tradycje od 12 lat w przededniu świąt Bożego Narodzenia roznosiła BŚP do urzędów pracy, zakładów, przedsiębiorstw, szkół, parafii, domów. Przesłaniem tegorocznego światła są słowa„ Światło służby” jakże wymownie wpisało się w obecny czas w którym służąc doświadczamy służby drugich. Służbę opiekuna BŚP i zdobycie sprawności pełnili: dh Julia Stempin, dh Maja Jędrysiak, dh Krzysztof Stryjak, dh Michalina Tucholska, dh Oliwia Bzderek, dh Weronika Kisiel, dh Wiktoria Szczęsna, dh Kamil Błażejewski. Światło z Betlejem nową światu da nadzieję! Pokoju płomyk niech ogrzewa nas.

/-/ dh Agata Rybak