Author Archives:

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień obchodzony w lutym od 2005 roku, ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej. Ma na celu kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej niebezpieczeństw, na które narażone są osoby korzystające z Internetu – zwłaszcza dzieci i młodzież. 9 lutego 2021 r. obchodzimy ten dzień w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie.

Więcej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – ZAPISY OD 01.02.2021r. do 12.02.2021r.  ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA – ZAPISY OD 15.02.2021 r. 12.03.2021 r. PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ – DO 15.03.2021 r. PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – OD 18.03.2021 r. DO 24.03.2021 r. POTWIERDZENIE PISEMNE PRZEZ RODZICÓW OŚWIADCZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA […]

Więcej

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2021/2022

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO KLASY I – 01.02.2021r. do 26.02.2021r. PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ – 01.03.2021r. PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – OD 03.03.2021r. POTWIERDZENIE PISEMNE OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY – 04.03.2021r. DO 12.03.2021r. PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – OD 17.03.2021r.   WNIOSKI DO POBRANIA […]

Więcej

Organizacja pracy Zespołu Szkół w Opatowie w roku szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowie wznawia funkcjonowanie szkoły i przedszkola z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem poniższych zasad jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Ograniczone zostaje wchodzenie i przebywanie w szkole i przedszkolu osób z zewnątrz w tym rodziców. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy: […]

Więcej