Przejdź do treści

1. Zabawa : ziemia, woda, powietrze.
Ziemia –dziecko dotyka dłońmi podłogi

Woda- chwyta dłońmi kolana

Powietrze – podnoszą ręce do góry, pokazują przestrzeń nad sobą

2. Słuchanie piosenki „Piosenka ekologiczna”​

https://youtu.be/klBjyH7hyIg

3. Wykonanie 5 kwiatków, każdy ma 5 płatków – szkic, każdy na oddzielnej kartce. Dzieci samodzielnie kolorują odpowiednią liczbę płatków wg wzoru.

4. Zabawa – opis: kwiatki rozrzucone na podłodze, dzieckosłucha i liczy klaśnięcia rodzica i ustawia się przy właściwym kwiatku. Kilkukrotne powtórzenia.

5. Zabawy ruchowe z piłką: rodzic-dziecko

Stoją w niewielkiej odległości od siebie, podają sobie piłkę rzucając, turlając, popychając stopą.

Stoją plecami do siebie, podają piłkę nad głową, między nogami i bokiem dookoła.

Leżą przodem naprzeciwko siebie, w wyciągniętych rękach trzymają piłkę, unoszą piłkę lekko do góry, po czym turlają do sąsiada. Kilka powtórzeń ze zmianą ról.

Rodzic odbija piłkę: wysoko- dziecko skacze wysoko; nisko dziecko skacze nisko.

6. Obserwacja hodowli szczypiorku i segregowanie śmieci.

7. Zabawa słowna Co by było…? (5l.)

Swobodne wypowiedzi dzieci na tematy:

– co by było, gdyby na Ziemi nie było zwierząt?

– jak wyglądałby świat, gdyby nie było w nim kwiatów?

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci