Skip to content

Dzienne archiwum: 17 listopada, 2022

Wieczór Patriotyczny

Odbył się w przededniu Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Szembeków w Siemianicach. Młodzież przygotowała część artystyczną: słowo recytowane, śpiew pieśni i piosenek patriotycznych. Wszyscy uczestniczący: rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście bardzo chętnie włączali się wspólny patriotyczny śpiew. Na koniec spotkania zostaliśmy obdarowani zakładką do książki w barwach patriotycznych z piękną myślą Józefa Piłsudzkiego lub  …

Światło Pamięci

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości 28 WDH Orły Opatów wzięła udział w ogólnopolskiej akcji: Światło Pamięci Niezwyciężonym. Celem przedsięwzięcia jest zapalenie zniczy na każdej żołnierskiej mogile, jako znak pamięci o ich poświęceniu oraz walce o niepodległość Polski. Znicze zostały zapalone na dwóch żołnierskich mogiłach  w Słupi pod Kępnem na grobie śp. mjr. Stanisława Jeziornego oraz …

Festiwal Tratwa

Odbył się w dniach od 4-5 listopada br. w Kaliszu. To diecezjalne święto młodych. W tym roku miał on  wyjątkowy charakter ze względu na obecność pośród nas w znaku relikwii  błogosławionego Carlo Acutisa. To wyjątkowa postać kościoła. Mimo iż żył lat niewiele to pozostawił dla młodych bardzo cenne wskazówki. Korzystając z nich życie nie tylko …