Przejdź do treści

1986 – 1988 lata pracy dyrektora Waleriana Haziaka.

W roku szkolnym 1986/87 funkcję dyrektora szkoły obejmuje Walerian Haziak.
Nowy dyrektor wespół ze Społecznym Komitetem Rozbudowy Szkoły zakupuje niezbędne materiały budowlane, ale rozpoczęcie budowy nowego skrzydła szkoły nadal wstrzymuje brak kompletnej dokumentacji. Do końca roku szkolnego 1987 rozbudowę szkoły doprowadzono do punktu zerowego a do wakacji w roku 1988 przykryto piwnice i zaczęto wznosić mury parteru.
W roku1988 dotychczasowy dyrektor szkoły Walerian Haziak złożył rezygnację z pracy,
przenosząc się do innego zakładu pracy.