Przejdź do treści

16.IX. Udział w akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” trwała od 16.IX do 11.X. 2019r.

Miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i rodziców

oraz prawidłowego gospodarowania odpadami. Zebraliśmy 3063 kg. zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego. Firma Green Office Ecologic Sp.z.o.o z Warszawy,

serdecznie dziękuje za udział i pełne zaangażowanie. Przedszkole otrzymało bon w wysokości 613 zł.